Natuur- en groentechnische wetenschappen

TSO

Raadpleeg hier de lessentabellen per school voor deze richting:

TECTURA Tuinbouwschool Melle

Logische vooropleidingen zijn de 2de graad TSO Biotechnische wetenschappen of Plant-, dier- en milieutechnieken.
Deze studierichting is zowel gericht op verder doorstromen naar het hoger onderwijs als op tewerkstelling.
Ze richt zich tot leerlingen met belangstelling voor de natuur, voor de relatie tussen levende wezens en hun leefmilieu.

Als je instapt vanuit een ander studiegebied heb je een voldoende basis nodig voor toegepaste wetenschappen: fysica, biologie en chemie.
Verschillende natuur-, landschapstypes en biotopen zoals natuurgebieden, bossen, parken en plantsoenen, wegbermen, oevers, stromend en stilstaand water, heide, grasland, slikken en schorren, kust, duinen…komen aan bod. Je bestudeert de fauna en flora in deze gebieden.
Je leert zowel zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en insecten als bomen, struiken, heesters, bloemen, kruiden en paddestoelen determineren.
Je leert omgaan met de dieren (runderen, schapen…) die de natuurgebieden afgrazen.
In ecologie leer je over de samenhang tussen dieren, planten, mensen en hun leefomgeving.

Door het uitvoeren van beheerswerken in biotopen wordt duidelijk hoe de mens die relatie kan bijsturen of verstoren.
Je leert communiceren over je werk met landbouwers, recreanten, natuurliefhebbers …
Je leert de open ruimte beheren, rekening houdend met deze groepen en de wetgeving.
Omdat natuur- en landschapsbeheer meestal teamwerk is, leer je naast plannen, een team coördineren en het plan in team uitvoeren.
Je leert op een veilige manier werken met machines en gereedschappen.
Ook het onderhoud en kleine herstellingen komen aan bod.

Agro- en groenbeheer-studierichting-school-tectura
Natuur- en groentechnische wetenschappen
TSO

Meer info over deze richting in:

TECTURA Tuinbouwschool Melle

Logische vooropleidingen zijn de 2de graad TSO Biotechnische wetenschappen of Plant-, dier- en milieutechnieken.
Deze studierichting is zowel gericht op verder doorstromen naar het hoger onderwijs als op tewerkstelling.
Ze richt zich tot leerlingen met belangstelling voor de natuur, voor de relatie tussen levende wezens en hun leefmilieu.

Als je instapt vanuit een ander studiegebied heb je een voldoende basis nodig voor toegepaste wetenschappen: fysica, biologie en chemie.
Verschillende natuur-, landschapstypes en biotopen zoals natuurgebieden, bossen, parken en plantsoenen, wegbermen, oevers, stromend en stilstaand water, heide, grasland, slikken en schorren, kust, duinen…komen aan bod. Je bestudeert de fauna en flora in deze gebieden.
Je leert zowel zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en insecten als bomen, struiken, heesters, bloemen, kruiden en paddestoelen determineren.
Je leert omgaan met de dieren (runderen, schapen…) die de natuurgebieden afgrazen.
In ecologie leer je over de samenhang tussen dieren, planten, mensen en hun leefomgeving.

Door het uitvoeren van beheerswerken in biotopen wordt duidelijk hoe de mens die relatie kan bijsturen of verstoren.
Je leert communiceren over je werk met landbouwers, recreanten, natuurliefhebbers …
Je leert de open ruimte beheren, rekening houdend met deze groepen en de wetgeving.
Omdat natuur- en landschapsbeheer meestal teamwerk is, leer je naast plannen, een team coördineren en het plan in team uitvoeren.
Je leert op een veilige manier werken met machines en gereedschappen.
Ook het onderhoud en kleine herstellingen komen aan bod.

Agro- en groenbeheer-studierichting-school-tectura

Contacteer ons

Delen: