Handel

TSO

Raadpleeg hier de lessentabellen per school voor deze richting:

TECTURA Groenkouter

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Handel.
In Handel word je opgeleid voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.

Er is een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica … .

Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen.

Binnen de algemene vorming wordt een grondige kennis van het Nederlands, een praktische kennis van het Frans en Engels en een basiskennis van Duits nagestreefd.

Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in een zakelijke context, de zakelijke communicatie is belangrijk.
De schrijfvaardigheid ligt in het verlengde van de luister-, spreek- en leesvaardigheid.

Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen:
– de onderneming en haar omgeving (de economische omgeving, ondernemend werken als werkgever en werknemer, de onderneming en haar stakeholders, doelstellingen van de onderneming, keuze van het product, prijsbepaling, plaats, promotie, presentatie, personeel);
– het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen (werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving, flowcharts en procedures, voorraadadministratie, btw-reglementering en boekhoudkundige implicaties, aankopen en aankoopadministratie, verkopen en verkoopadministratie);
– het beleid van een onderneming (sociale zekerheid en verzekeringen, fiscaliteit, de boekhouding als beleidsinstrument, commercieel beleid, buitenlands beleid, investeringsbeleid, financieel beleid, personeelsbeleid – human resources, duurzaam ondernemen).
Binnen de juridische vormingscomponent worden de beginselen van het burgerlijk recht en het handelsrecht aangebracht. Er is aandacht voor sociale wetgeving en voor de praktische toepassingen binnen de fiscaliteit (BTW en personenbelasting).

Alternatieve benaming(en) voor deze richting

Accountancy
Business & Communicatie
Business Economics
Business management
Management
Marketing & Ondernemen
Marketing en management
Office management
Ondernemen en marketing

kantoor-studierichting-school-Tectura
Handel
TSO

Meer info over deze richting in:

TECTURA Groenkouter

De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Handel.
In Handel word je opgeleid voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.

Er is een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica … .

Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen.

Binnen de algemene vorming wordt een grondige kennis van het Nederlands, een praktische kennis van het Frans en Engels en een basiskennis van Duits nagestreefd.

Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in een zakelijke context, de zakelijke communicatie is belangrijk.
De schrijfvaardigheid ligt in het verlengde van de luister-, spreek- en leesvaardigheid.

Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen:
– de onderneming en haar omgeving (de economische omgeving, ondernemend werken als werkgever en werknemer, de onderneming en haar stakeholders, doelstellingen van de onderneming, keuze van het product, prijsbepaling, plaats, promotie, presentatie, personeel);
– het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen (werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving, flowcharts en procedures, voorraadadministratie, btw-reglementering en boekhoudkundige implicaties, aankopen en aankoopadministratie, verkopen en verkoopadministratie);
– het beleid van een onderneming (sociale zekerheid en verzekeringen, fiscaliteit, de boekhouding als beleidsinstrument, commercieel beleid, buitenlands beleid, investeringsbeleid, financieel beleid, personeelsbeleid – human resources, duurzaam ondernemen).
Binnen de juridische vormingscomponent worden de beginselen van het burgerlijk recht en het handelsrecht aangebracht. Er is aandacht voor sociale wetgeving en voor de praktische toepassingen binnen de fiscaliteit (BTW en personenbelasting).

Alternatieve benaming(en) voor deze richting

Accountancy
Business & Communicatie
Business Economics
Business management
Management
Marketing & Ondernemen
Marketing en management
Office management
Ondernemen en marketing

kantoor-studierichting-school-Tectura

Contacteer ons

Delen: