Gezondheidszorg

Dubbele finaliteit

Raadpleeg hier de lessentabellen per school voor deze richting:

TECTURA Merelbeke
TECTURA Groenkouter

Visie op de studierichting

De studierichting Gezondheidszorg is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit de toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor mensen.

Leerlingen voeren daarbij verschillende taken uit zoals het – onder toezicht van een verpleegkundige – ondersteunen bij Activiteiten van het Dagelijks Leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg (bij activiteiten zowel binnen- als buitenshuis), instaan voor logistieke ondersteuning, lichaamsverzorging, preventie en gezondheidsopvoeding, opvolgen van de gezondheidstoestand van de cliënt en uitvoeren van toegewezen verpleegkundige handelingen.

Gezondheidszorg wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Gezondheidszorg:

– wil inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende strategieën;
– is gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens;
– wil inzicht verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode;
– wil inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen;
– is geïnteresseerd in fysiologische processen bij de mens;
– is gericht op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van cliënten;
– is gericht op het bevorderen van empowerment en zelfredzaamheid van cliënten;
– is bereid huishoudelijke en logistieke ondersteuning te bieden;
– is geïnteresseerd in het opvolgen van veranderingen in de gezondheidstoestand van cliënten;
– is bereid – onder toezicht van een verpleegkundige – basiszorg en bijkomende zorghandelingen conform de richtlijnen in het zorgplan van een cliënt met ADL-dysfunctie uit te voeren;
– is bereid preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van letsels tijdens zorgverlening;
– wil inzicht verwerven in het regelen van ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de noden en verwachtingen van cliënten;
– is bereid zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped) agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van cliënten.

Gezondheidszorg
Dubbele finaliteit

Meer info over deze richting in:

TECTURA Merelbeke
TECTURA Groenkouter

Visie op de studierichting

De studierichting Gezondheidszorg is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit de toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor mensen.

Leerlingen voeren daarbij verschillende taken uit zoals het – onder toezicht van een verpleegkundige – ondersteunen bij Activiteiten van het Dagelijks Leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg (bij activiteiten zowel binnen- als buitenshuis), instaan voor logistieke ondersteuning, lichaamsverzorging, preventie en gezondheidsopvoeding, opvolgen van de gezondheidstoestand van de cliënt en uitvoeren van toegewezen verpleegkundige handelingen.

Gezondheidszorg wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Contacteer ons

Delen: