Biotechnologische wetenschappen

Doorstroomfinaliteit

Raadpleeg hier de lessentabellen per school voor deze richting:

TECTURA Tuinbouwschool Melle

Visie op de studierichting

Biotechnologische wetenschappen is een wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie waarbij ze vooral aandacht besteden aan de levende materie en haar omgeving. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis en focust naast fysica vooral op chemie, biologie en actuele ecologische en biotechnologische thema’s.

Leerlingenprofiel

Biotechnologische wetenschappen richt zich naar theoretisch sterke leerlingen met een bijzondere interesse in biologie en chemie en hun toepassingen binnen natuur en milieu zoals voeding, land- en tuinbouw, medische sector en recyclage. De leerlingen zijn theoretisch wetenschappelijk sterk maar kunnen deze kennis ook transfereren naar toepassingen. Ze verwerven tevens technische labovaardigheden.

BIOTECHNIEKEN EN CHEMIE
Biotechnologische wetenschappen
Doorstroomfinaliteit

Meer info over deze richting in:

TECTURA Tuinbouwschool Melle

Visie op de studierichting

Biotechnologische wetenschappen is een wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie waarbij ze vooral aandacht besteden aan de levende materie en haar omgeving. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis en focust naast fysica vooral op chemie, biologie en actuele ecologische en biotechnologische thema’s.

BIOTECHNIEKEN EN CHEMIE

Contacteer ons

Delen: