3de graad

Welke keuze moet je maken in de tweede graad secundair onderwijs? 

In de tweede graad kies je een studiedomein, een finaliteit, een studierichting en een school. Je kan vanuit elke eerste graad van elke Tecturaschool doorstromen naar elke tweede graad in de Tecturaschool van jouw voorkeur. 

Kies jouw studiedomein voor de tweede graad 

Inleidend filmpje “The Matrix” toevoegen 

Hoera, geen aso, tso, bso of kso meer!

Was je op zoek naar de termen aso, tso, bso of kso op deze website? De overheid heeft beslist dat we in de tweede en derde graad richtingen enkel nog per studiedomein en per studiefinaliteit mogen weergeven. De opdeling aso, tso, bso en kso bestaat dus niet meer. En dat is goed, want jouw talenten en interesses zijn ook niet in één vakje te duwen.  

Studiedomeinen voor de tweede graad 

Vanaf de tweede graad is het secundair onderwijs opgebouwd rond acht studiedomeinen. Waar je in de eerste graad nog volop opties kon verkennen, kies je vanaf je derde jaar wel voor een bepaald domein. In Tecturascholen kan je terecht voor STEM, maatschappij en welzijn, economie en organisatie en land- en tuinbouw. Klik hieronder op een domein ontdek in welke Tecturascholen je dat kan volgen!