7de jaar

Welke keuze moet je maken in het zevende jaar secundair onderwijs? 

Vanaf de tweede graad kies je in de nieuwe structuur van het secundair onderwijs normaal gezien een studiedomein, een finaliteit, een studierichting en een school. Elk zevende jaar zal ook onder de algemene naam Se-n-Se vallen. Maar: op dit moment werken we in het onderwijs in het zevende jaar nog met de oude indeling: Se-n-Se (7de jaar tso) en specialisatiejaar (7de jaar bso). Tenslotte bieden we ook een voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs aan.

Klik hieronder op een Tecturadomein, ontdek welke richtingen je daarbinnen kan volgen én op welke Tecturascholen! Je kan ook kiezen voor het voorbereidend leerjaar, dat niet gekoppeld is aan een bepaald domein.

Welke keuze moet je maken in het zevende jaar secundair onderwijs? 

Vanaf de tweede graad kies je in de nieuwe structuur van het secundair onderwijs normaal gezien een studiedomein, een finaliteit, een studierichting en een school. Elk zevende jaar zal ook onder de algemene naam Se-n-Se vallen. Maar: op dit moment werken we in het onderwijs in het zevende jaar nog met de oude indeling: Se-n-Se (7de jaar tso) en specialisatiejaar (7de jaar bso). Tenslotte bieden we ook een voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs aan.

Klik hieronder op een Tecturadomein, ontdek welke richtingen je daarbinnen kan volgen én op welke Tecturascholen! Je kan ook kiezen voor het voorbereidend leerjaar, dat niet gekoppeld is aan een bepaald domein.