Tectura Gent-Centrum

Schoolteam

Directieteam

Stijn Seghers

Directeur

tel 09 225 33 04

Katty Nobels

Adjunct-directeur

tel 09 225 33 04

Andy Couvin

Technisch
adviseur-coördinator

tel 09 225 33 04

Kiliaan Antheunis

Technisch adviseur
Verantwoordelijke auto, tweewielers en vrachtwagen

Tel: 09 225 33 04

Ondersteunend personeel

Contactpersoon personeelssecretariaat

Linda Bossier

09 225 33 04

Leerlingenadministratie

Lieve Vennekens

09 225 33 04

Freyja De Bondt

09 225 33 04

Jéssye Jones

09 225 33 04

Karel Bonte

0492 27 85 61

Zorgcoaches

1ste graad

Willem Posman

09 225 33 04

2de en 3de graad

Leen Van Boxstael

09 225 33 04

2de en 3de graad

Delphine Seghers

09 225 33 04

Graadscoaches

1ste graad

Karel Bonte

0492 27 85 61

2de graad

Jelle Speeckaert

0492 27 74 77

3de graad

Max Comeyne

0492 27 74 73

Leerkrachtenteam

Ons onderwijsteam, een gezonde mix van gedreven, ervaren en jonge leerkrachten, staat elke dag garant voor kwaliteitsvol onderwijs.

Zij schenken hierbij niet alleen aandacht aan het overbrengen van de nodige kennis, maar leggen ook nadruk op het verwerven van essentiële vaardigheden.

Zij vinden hierbij een juiste studie- en werkattitude van groot belang en proberen daar samen met de leerlingen aan te werken.