Personenzorg (modulair)
BSO

In het modulair beroepsonderwijs wordt een opleiding opgedeeld in een aantal modules.
Voor iedere module zijn basisvaardigheden uitgeschreven vanuit het beroepsprofiel dat is opgesteld.
Als je alle basisvaardigheden van een module hebt verworven, krijg je hiervoor een deelcertificaat en begin je aan een volgende module.
Wie alle deelcertificaten van een opleiding behaald heeft, krijgt een certificaat voor de volledige beroepsopleiding.
Naast een pakket algemene vorming (project algemene vakken, godsdienst, Frans en lichamelijke opvoeding) wordt de beroepsgerichte vorming in modules aangeboden.
Zoals in alle opleidingen van het bso ligt het accent ook in deze opleidingen op de praktijk.

Modulair beroepsonderwijs wordt georganiseerd vanaf de tweede graad van het secundair onderwijs. Het gaat om de modules:
– basis huishouding,
– basis communicatie,
– basis gezondheid.
Je behaalt het getuigschrift van de tweede graad bso Verzorging-voeding

studierichtingen-tectura-middelbaar-onderwijs

Meer info over deze richting in:

TECTURA Groenkouter

Contacteer ons

Delen: